Informatie voor ouders


Het programma
Playing for Success PO is een uniek concept waarbij ontwikkelingskansen van kinderen worden vergroot. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar die een “steuntje in de rug” kunnen gebruiken bij het vergroten van het zelfvertrouwen, de (leer)motivatie, de samenwerking met andere kinderen en/of positiever over zichzelf mogen zijn. Vaak zijn dit kinderen die op school niet het optimale rendement behalen. Onder begeleiding van gekwalificeerde professionals werken de kinderen aan een educatief programma gericht op:
•       Het inzetten van eigen talenten;
•       Het zelfbewuster optreden in contacten met anderen;
•       Het opbouwen van vertrouwen in eigen kunnen;
•       Het verder ontwikkelen van basisvaardigheden op het gebied van rekenen, lezen, taal en ICT.
 
Playing for Success PO sluit aan bij de individuele leerbehoeften en –mogelijkheden. De ontwikkeling van het kind wordt zorgvuldig geobserveerd en gerapporteerd aan school of de verwijzende instantie.
 
Waar en op welke dagen vindt het programma plaats?
Bijzonder aan dit sportieve programma is dat het plaatsvindt in het voetbalstadion van PEC Zwolle. Het programma duurt 12 weken. De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag, woensdag of donderdag van 15.45 tot 18.00 uur of op woensdag van 14.00 tot 16.15 uur. Ouders, leerlingen en eventueel leerkrachten en/of IB-ers worden in week 1 en 12 verwacht in het leercentrum voor een kennismaking in week 1, en een feestelijke afsluiting in week 12.
 
Voor wie is het?
Deelnemers moeten voldoen aan minstens één van onderstaande criteria:
•       Ze hebben een verminderd zelfvertrouwen;
•       Ze hebben een laag zelfbeeld (faalangst);
•       Ze zijn (mede daardoor) minder gemotiveerd voor schoolwerk;
•       Ze geloven zelf dat ze niet goed kunnen leren;
•       Ze zijn onopvallend aanwezig en trekken zich terug;
•       Ze zijn minder weerbaar;
•       Ze worden (regelmatig) gepest.
 
Playing for Success is minder geschikt voor leerlingen met ADHD, PDD-NOS of ander gedragsproblemen. Als ze ondanks deze indicatie op school goed functioneren, kan in overleg met het zorgteam een uitzondering worden gemaakt. Leerlingen met dyslexie en ADD (met medicatie) zijn bij Playing for Success in goede handen.
 
Selectie en aanmelden
Selectie en aanmelding vindt plaats via de school. Deelname is gebaseerd op vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend. Betrokkenheid van de ouders is een voorwaarde. Wij streven ernaar om alle aanmeldingen in mei rond te hebben voor het komende seizoen, maar aanmelden kan ook gedurende het jaar. Wij houden hierbij rekening met leerlingen uit groep 8, en komen zij niet op een wachtlijst/reservelijst.
 
Kosten
Deelname van leerlingen afkomstig van scholen aangesloten bij Vivente en OOZ zijn kosteloos. De kosten voor overige deelnemers bedragen €250,- per leerling voor het volledige programma van 12 weken.
 
Evaluatie en resultaten
Playing for Success Zwolle is in 2009 van start gegaan. Jaarlijks wordt de stichting getoetst door onderzoeksbureau Oberon en boekt goede resultaten. Onderzoeksbureau Oberon toont aan dat 99% van de leerlingen vooruitging op één van de thema's gericht op samenwerking, motivatie, zelfvertrouwen en zelfstandig leren (rapportage schooljaar 2015-2017). In de afgelopen jaren zijn successen geboekt en met de begeleiding van meer dan 2500 kinderen is veel expertise opgebouwd. 

Vragen?
Wilt u meer weten over Playing for Success Zwolle? Of uw kind aanmelden voor deelname? Dion Reijnen, projectleider, staat u graag te woord. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-20471806 of per e-mail d.reijnen@playingforsuccess.nl.