Informatie ouders
Het programma
Playing for Success Zwolle VO/MBO wordt naast het reguliere curriculum aangeboden. Het is een vrijwillig, grotendeels naschools, programma voor jongeren van 13 t/m 23 jaar. Om sociaal-emotionele redenen loopt het soms op school minder goed dan verwacht. Er komt niet uit de leerling wat erin zit. Playing for Success draagt bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen, waardoor de kans op betere schoolprestaties groter wordt. De combinatie van onderwijs en sport is hierbij de sleutel tot succes. Playing for Success focust zich sterk op deze succeservaring van de leerling en is gericht op preventie van voortijdig schoolverlaten.
 
Waar en op welke dagen vindt het programma plaats?
Bijzonder aan dit sportieve programma is dat het plaatsvindt in de Topsporthal van Landstede. Acht weken lang, twee middagen in de week, doen de leerlingen zoveel mogelijk positieve leerervaringen op. Ze sporten, leren en werken samen aan spannende opdrachten in een echte WOW-omgeving. Playing for Success zorgt ervoor dat jongeren zich weer bijzonder voelen en in zichzelf gaan geloven.
 
Selectie en aanmelden
Deelnemers kunnen zichzelf aanmelden bij de PfS-docent of worden geselecteerd door het ondersteuningsteam vanuit de desbetreffende school. Voordat de leerling start met Playing for Success wordt er eerst via een intake zijn of haar persoonlijk doel(en) vastgesteld. Tijdens het traject worden de ontwikkelingen die de leerling doormaakt, gerapporteerd en doorgesproken met de leerling. Hierna worden de vorderingen teruggekoppeld aan ouder(s)/verzorger(s) en aan de school. Voorbeelden van persoonlijke doelen waar samen met de leerling, ouder(s) en de school aan gewerkt wordt zijn:
 
·         Werken aan een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.
·         Het vergroten van de leermotivatie.
·         Kijken naar je eigen gedrag en leren met feedback om te gaan.
·         Vriendschappen aangaan en onderhouden.
·         Signaleren en tonen van emoties en gevoelens.
·         Grenzen verleggen en leren doorzetten.
·         Grenzen aangeven.
·         Leren samenwerken.
·         Omgaan met winst en verlies.
·         Omgaan met groepsdruk.
·         Kennis maken met en enthousiast maken voor verschillende sporten.
 
Kosten
Deelname wordt bekostigd door de desbetreffende school van de leerling. Mocht dit niet het geval dan kunt u contact opnemen met projectleider Dion Reijnen. 
 
Vragen?
Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met projectleider Dion Reijnen 0620471806 of mail naar d.reijnen@playingforsuccess.nl