Informatie scholen


Kenmerken programma?

 
Voor wie is Playing for Success? 
Playing for Success is voor leerlingen die op sociaal emotioneel vlak iets willen veranderen. Playing for Success VO/MBO beoogt verschillende effecten te realiseren bij leerlingen.
Beoogde effecten bij leerlingen:
•          Waar liggen jouw kwaliteiten.
•          Eigen verantwoordelijkheid nemen voor gemaakte/te maken keuzes.
•          Sterkere motivatie om te leren.
•          Betere keuzes met betrekking tot doorstroom naar vervolgopleiding.

Voorbeelden van persoonlijke doelen waar samen met de leerling, ouder(s) en de school aan gewerkt wordt zijn:
•          Werken aan een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.
•          Het vergroten van de leermotivatie.
•          Kijken naar je eigen gedrag en leren omgaan met feedback.
•          Vriendschappen aangaan en onderhouden.
•          Signaleren en tonen van emoties en gevoelens.
•          Grenzen verleggen en leren doorzetten.
•          Leren samenwerken.
•          Kennismaken met en enthousiast maken voor verschillende sporten.
 
Het curriculum
Het curriculum van Playing for Success bestaat uit verschillende onderdelen, samen vormen zij een samenhangend geheel.
1. Intake (doel bepalen)
2. Sociale vaardigheid trainingen (inzicht in eigen kwaliteiten)
3. Sport en spel (omgaan met groepsdruk, leren samenwerken, grenzen aangeven en verleggen en omgaan winst en verlies)
4. Sportclinics (succesbeleving)
5. Gespreksvormen (groepsgesprekken en individuele gesprekken)
6. Context gebonden activiteiten 
 
Aanmeldprocedure
•          Screening door zorgstructuur: leerling, ouder(s), school of PfS-docent ziet een hulpvraag bij de leerling.
•          Motivatiegesprek: is de leerling bereid om aan zijn of haar eigen gedrag te werken?
•          Intakegesprek:
                - Leerling, ouder(s) en mentor vullen vooraf het intakeformulier in.
                - De leerling (en omgeving) bepaalt zijn of haar persoonlijke doelen.
                - Leerling, ouder(s), mentor zijn aanwezig.
 
Kosten
In het schooljaar 2021-2022 kunnen vo/mbo-scholen, in overleg met projectleider, kosteloos studenten aanmelden. Let op: er zijn een gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar.
 
Vragen?
Wilt u meer weten over Playing for Success Zwolle? Of een leerling aanmelden voor deelname? Dion Reijnen, projectleider, staat u graag te woord. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-20471806 of per e-mail d.reijnen@playingforsuccess.nl.