Privacyverklaring Playing for Success Zwolle 


Dit is de privacyverklaring van stichting Playing for Success Zwolle, gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 0821697. Stichting Playing for Success Zwolle geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Stichting Playing for Success Zwolle. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25 mei 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 
 
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: d.reijnen@playingforsuccess.nl 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
 
Fase Activiteit Soort gegevens Doel van gegevens verstrekking
Stap 1 School selecteert deelnemers aan PfS Zwolle
 
Telefoonnummers ouders/verzorgers Contact nemen met ouders/verzorgers om doel programma te verduidelijken.
Stap 2 School overlegt met ouders over deelname van hun kind aan PfS Zwolle Bij akkoord van ouders geeft de school: Naam kind, klas, geslacht, geboortedatum, foto, leerdoel, korte leerling- omschrijving en telefoonnummer/emailadres van de ouders door.
Tevens vragen wij de ouders om de toekomstverklaring te tekenen.
- Groepsindeling maken op basis van evenwichtige verdeling over de scholen.
- Telefoonnummer voor eventuele noodgevallen.
- Doel van de leerlingomschrijving/leerdoel is om te kijken of de wensen van de deelnemer aansluiten bij de doelen van ons programma.
 
Stap 3 Tussenevaluatie (indien nodig) Een kort verslag van de vorderingen m.b.t de leerdoelen gaat naar de mentor/IB’er.
 
School op de hoogte brengen van de vorderingen.
Stap 4 Eindevaluatie Een kort verslag van de vorderingen m.b.t de leerdoelen gaat naar de mentor/IB’er. School op de hoogte brengen van de vorderingen.
 
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de stichting hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid
De stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de stichting er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.
 
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 
Verantwoordelijke: Dion Reijnen (projectleider)
E-mail: d.reijnen@playingforsuccess.nl
Telefoonnummer: 0620471806

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.